MONDAY, NOV 09, 2015
Basketball: Girls Varsity Start of Season 3:30pm
 
Bruce High School    

MONDAY, NOV 16, 2015
Basketball: Girls Varsity Scrimmage 6:00pm
Away vs. Webster
Webster High School    

THURSDAY, NOV 19, 2015
Basketball: Girls JV Game 5:45pm
Away vs. Cumberland
Cumberland High School   Loss 33-28
Basketball: Girls Varsity Game 7:15pm
Away vs. Cumberland
Cumberland High School   Win 37-14

TUESDAY, DEC 01, 2015
Basketball: Girls JV Double Header 5:45pm
Away vs. Lake Holcombe
Lake Holcombe High School   Loss 27-12
Basketball: Girls Varsity Game 7:15pm
Away vs. Lake Holcombe
Lake Holcombe High School   Win 34-30

FRIDAY, DEC 04, 2015
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
Away vs. Winter
Winter High School   61-22 win
 

TUESDAY, DEC 08, 2015
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
Birchwood
Bruce High School   36-20win

FRIDAY, DEC 11, 2015
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
Away vs. New Auburn
New Auburn High School   53-20 win

TUESDAY, DEC 15, 2015
Basketball: Girls Varsity Game 5:45pm
Phillips
Bruce High School   52-45 win 
Basketball: Girls JV Game 7:15pm
Phillips
Bruce High School    

FRIDAY, DEC 18, 2015
Basketball: Girls JV Game 5:45pm
Clear Lake
Bruce High School   Win 43-37
Basketball: Girls Varsity Game 7:15pm
Clear Lake
Bruce High School    

TUESDAY, DEC 22, 2015
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
Webster
Bruce High School   win 59-30
Basketball: Girls JV Double Header 7:15pm
Webster
Bruce High School   win

TUESDAY, DEC 29, 2015
Basketball: Girls JV Tournament TBD
Cameron, Altoona, Ladysmith
Bruce High School    
Basketball: Girls Varsity Tournament 6:00pm
Altoona, Cameron, Ladysmith
Bruce High School   Altoona vs. Cameron 6:00 Ladysmith vs. Bruce 8:00

WEDNESDAY, DEC 30, 2015
Basketball: Girls JV Tournament TBD
Altoona, Cameron, Ladysmith
Bruce High School   Loss to Ladysmith 39-32
Loss to Cameron  51-46
Basketball: Girls Varsity Tournament 1:00pm
Altoona, Cameron, Ladysmith
Bruce High School   Altoona vs. Ladysmith 1:00 Bruce vs. Cameron 3:00

TUESDAY, JAN 05, 2016
Basketball: Girls JV Double Header 5:45pm
Away vs. Prairie Farm
Prairie Farm High School   Loss 29-27
Basketball: Girls Varsity Double Header 7:15pm
Away vs. Prairie Farm
Prairie Farm High School    

THURSDAY, JAN 07, 2016
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
Away vs. Cornell
Cornell High School   40-18 win 

TUESDAY, JAN 12, 2016
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
Flambeau
Bruce High School   Loss 45-41
Basketball: Girls JV Double Header 7:15pm
Flambeau
Bruce High School    

FRIDAY, JAN 15, 2016
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
Lake Holcombe
Bruce High School   win 54-32
Basketball: Girls JV Double Header 7:15pm
Lake Holcombe
Bruce High School    

TUESDAY, JAN 19, 2016
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
Away vs. Clayton
Clayton High School   loss 48-21
 

TUESDAY, JAN 26, 2016
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
Winter
Bruce High School   win 62-9

FRIDAY, JAN 29, 2016
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
Away vs. Birchwood
Birchwood High School   win48-24

TUESDAY, FEB 02, 2016
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
New Auburn
Bruce High School   63-29 win

TUESDAY, FEB 09, 2016
Basketball: Girls Varsity Game 7:15pm
Away vs. Unity
Unity High School   39-33 loss
Basketball: Girls JV Game 7:15pm
Away vs. Unity
Unity High School    

FRIDAY, FEB 12, 2016
Basketball: Girls Varsity Double Header 5:45pm
Cornell
Bruce High School   54-14 Win

MONDAY, FEB 15, 2016
Basketball: Girls JV Game 5:45pm
Prentice
Bruce High School    
Basketball: Girls Varsity Game 7:15pm
Prentice
Bruce High School   loss 58-40

FRIDAY, FEB 19, 2016
Basketball: Girls Varsity Double Header 7:15pm
Away vs. Flambeau
Flambeau High School   lost 59-43
 
Basketball: Girls JV Double Header 7:15pm
Away vs. Flambeau
Flambeau High School